Home Educatie Normalitate asumată!

Normalitate asumată!

144
0

Contextul generat de existența virusului SARS CoV-2  a determinat transformări rapide și în derularea procesului instructiv-educativ. Aceste schimbări profunde au vizat spațiul educațional virtual cu alte repere fizice, creșterea ponderii utilizării instrumentelor tehnologice, dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, amplificarea paletei atitudinale față de noile provocări, dar și față de activitatea de învățare, armonizarea opiniei între generații despre rolul tehnologiei în viața fiecăruia.

Nu e o viziune optimistă, ci o altă realitate pe care o acceptăm!

Sunt câștiguri care erau inevitabile datorită evoluției tehnologiei, dar care s-au asimilat într-un timp mai scurt!

Însă, învățământul on-line aduce prejudicii pe un segment care ține de natura umană: componenta afectivă! Comunicarea om la om, interacțiunea fizică,  jocul copiilor, trăirile intense sunt diminuate considerabil, ceea ce va genera carențe emoționale pe timp îndelungat.

Se impune crearea unui echilibru între durata scenariilor de învățământ adecvate situației de pandemie!

Pregătirea pentru viață se conturează și in timpul micii școlarități,de aceea pledez pentru revenira fizică a elevilor în perimetrul școlii, pentru că aceștia au nevoie de  contactul vizual direct, de învățarea ludică,de exprimarea emoțională,de normalitatea îmbogățită cu noile achiziții!

Prof.înv.primar Mimia Manolache

                                                                Școala Primară ,,Carol I”